Välj en sida

Villkor

Aktuella kontovillkor & Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Reseförsäkring, tanka-fel-försäkring och otursförsäkring

Behandling av personuppgifter

Inom DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) har vi lång erfarenhet av att hantera kunders personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.

Om du vill begära tillgång, rättelse, radering, begränsning av personuppgifter eller dataportabilitet ska du skicka in en ”Beställning av registerutdrag m.m” till oss. Vi besvarar alla förfrågningar om registerutdrag inom 30 dagar.